სასტარტო შეღავათები
admin

01.10.19-დან 31.10.19-მდე სასტარტო შეღავათების აქცია გამარტივებული გამოწერის პაკეტების შეძენაზე გრძელდება.

1.     სისტემაში სახსრების შეტანის საკომისიო დროებით მცირდება 3% -დან 0.01% -მდე. გატანის საფასური შენარჩუნებულია 3% -ით.

2.     ვადა გამოწერის სალგოტო საბონუსო გამომწერლისთვის გაგრძელდა 10-დან 30 დღემდე

3.      ბონუსის გადახა შესრულდება დარიცხვის სახით. გადახდების გააქტიურება შესაძლებელია სპონსორის სტატუსის მქონე გამომწერისთვის (რომელსაც აქვს ახალი მოყვანილი გამომწერი).

Comments