"მოიყვანე ახალი წევრი"
admin

"მოიყვანე ახალი წევრი" ბონუსის ოდენობა განისაზღვრება თუ რა პერიდის გამოწერას შეიძენს  ახალი გამომწერი. ერთწლიანი აბონიმენტის შეძენისას სპონსორს ერიცხება 6ლარი, ბონუსი ორწლიანი გამოწერის შეძენისას შეადგენს  12ლარი, ბონუსი სამწლიანი გამოწერის შეძენისას შეადგენს 18ლარი, ბონუსი ოთხწლიანი გამოწერის შეძენისას შეადგენს 24ლარი, ბონუსი ხუთწლიანი გამოწერის შეძენისას შეადგენს  30ლარი -მაქსიმალური ბონუსი.                                                                                                                                     ამასობაში თუ სპონსორს აქვს შეძენილი ერთწლიანი გამოწერა, ხოლო მისი მოწვეული წევრი შეიძინა 5 წლიანი გამოწერა, ბონუსი შეადგენს 6ლარი, ანუ სპონსორის საბონუსო სკალით. სხვა ვარიანტში, თუ სპონსორს აქვს შეძენილი 5 წლიანი გამოწერა, ხოლო მის ქვემოთ მყოფს აქვს შეძენილი 3 წლიანი გამოწერა, სპონსორს დაერიცხება 3 წლიანი გამომწერისთვის მაქსიმალური ბონუსი 18ლარი, ხოლო თვითონ ახალი გამომწერი მიიღებს მაქსიმალურ ბონუსს  18ლარი თუ მოიყვანს ახალ წევრს, ანუ თუ თვითონ გახდება სპონსორი

Comments