თქვენ უკვე სპონსორი ხართ (ACTION)
admin

10/01/2019 წლიდან კიდევ 1 (ერთი) თვის განმავლობაში, დარიცხულია ბონუსი (სპონსორს) ახალი აბონენტის შემოტანისთვის, აბონენტის ვადის შესაბამისად. როდესაც ახალი გამოწერა ყიდულობს სააბონენტო პაკეტს ერთი წლის განმავლობაში, 3 ლარია დაწესებული; 2 წელი - 6 ლარი, 3 წელი - 9 ლარი, 4 წელი - 12 ლარი, 5 წელი - 15 ლარი.

ამრიგად, სპონსორი, რომელსაც აქვს პირველი რიგის 5 ადამიანი სააბონენტო პერიოდის 5 წლის განმავლობაში, ყველა დარიცხული პრემიის გარდა, ყველა აბონენტისთვის 5 სთ იღებს პირველ რიგში. მთლიანობაში, ეს 75 ლარია.

 

Comments